Alapítványi támogatás

Tisztelt Szülők és Támogatóink!

Tekintettel arra, hogy a járványhelyzet miatt a tandíj-befizetés az idei tanévben is személyes megjelenés nélkül történik, alapítványunk a következő módon kéri a Hangszervásárlási Alaphoz való anyagi támogatásukat (félévente 2000 Ft), illetve felajánlásaikat:

A befizetendő összeget a főtárgytanároknak kérjük leadni, zárt borítékban, névvel ellátva. A befizetésről a kuratórium elnöke igény esetén elismervényt állít ki és küld vissza, hogyha ezt a borítékban mellékelt üzenetben kéri a befizető. A befizetés határideje: 2022. február 28.

Örömmel veszünk minden, a fenti összegnél nagyobb támogatást is, hiszen a befolyó összeget új hangszerek vásárlására, a meglevő hangszerek karbantartására, hangszer-kiegészítők beszerzésére fordítjuk, s e tekintetben iskolánknak nincs lehetősége más forrásra támaszkodni.

Továbbá ebben az évben is lehetőségük van az SZJA 1%-át alapítványunk számára felajánlani. Az 1%-os felajánlásokból iskolánk elsősorban a szociálisan rászoruló, illetve a magasabb tandíjat fizető, vagy felsőoktatási tanulmányaikat végző növendékeket támogatja.

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány adataihoz kattintson ide!

Köszönettel: az Alapítvány képviselői