Hogyan működünk?

A zeneiskolai tanulás fakultatív, de ha valaki egyszer beiratkozik, azzal bizonyos kötelező szabályok betartását vállalja, éppen úgy, mint egy közismereti iskolában: a növendékeknek tehát jogai és kötelességei vannak.

Az otthoni egyenletes napi gyakorlás minden növendékünknek feladata. E nélkül nem lehet sikeres munkát végezni. A rendszeresség és szorgalom a sikeres zenetanulás záloga.

„Sem a szorgalom nélküli tehetség, sem a tehetség nélküli szorgalom nem jelent művészetet. Ha a tehetségedet összekötöd a szorgalommal, igazi művésszé válhatsz.”

Főtárgy, melléktágyak, szolfézs (zeneelmélet)

A zeneiskolai tanulmányokat folytató növendékek a főtárgyuk (azaz a hangszeres játék) mellett melléktárgy(ak)at tanulnak. A legfontosabb (és egyben kötelező) melléktárgy a zeneelmélet, azaz a szolfézs.

A szolfézsóra 2×45 perc, illetve a magasabb osztályosoknál 1×90 perc. A szolfézs tanulása 4 évig kötelező, és a 4. év végén írásbeli alapvizsgával lezárható. A sikeres alapvizsgát tett növendékek is kötelesek melléktárgyat tanulni a hangszeres tanulás mellett, de már választhatnak az iskola által kínált melléktárgyak közül: zeneirodalom, népdalkör, énekkar, fúvós és vonós zenekar, kamarazene stb. (a pontos, aktuális listát a Mit tanítunk? / Tantárgyak menüpontban olvashatja) és akár a szolfézs tanulmányokat is tovább lehet folytatni.

Minden tantárgy heti 2 tanórán való részvételt jelent, tehát minden növendékek legalább heti 4 órán vesz részt.

„A” tagozat, „B” tagozat

A legtehetségesebb növendékeket a tanszak tanárai és a tanszakvezető véleménye alapján alkalmasnak nyilvánítjuk a zenei pályára, azaz ún. „B” tagozatra irányítjuk. Az alkalmasság feltétele a tehetségen kívül a szorgalom, az egyenletes és igényes otthoni munka, az órán nyújtott fegyelmezett munka és a terhelhetőség, ami a plusz feladatok elvégzésében nyilvánul meg. A képzés rendje a „B” tagozatosok számára is hasonló, de bizonyos részletek tekintetében (az óra időtartama, zongorakíséret igénybevételének időtartama stb.) különbséget teszünk az „A” és „B” tagozatos növendékek között. (Lásd alább.)

Az órák időtartama

A növendékek hangszeres óráinak időtartama „A” tagozaton heti 2X30 perc, „B” tagozaton 2X45 perc.

Főtárgyi (hangszeres) vizsgák

A zeneiskolában főtárgyi vizsgákra is sor kerül minden félévben és a tanév végén. A tanszakok (azaz a hasonló hangszereken játszó tanárok közösségei) maguk döntenek arról, hogy melyik vizsga nyitott a szülők felé és melyik vizsgát szeretnék vizsgaszerűen zárt ajtók mögött lebonyolítani.

A hangszeres vizsga jellemzően hangverseny-szerű esemény, a növendékek számára „fellépés”, melyre alkalomhoz illő öltözékben, rendezett külsővel kell megjelenni. A hangversenyeket illik végighallgatni!

Tandíj, térítési díj

Intézményünkben a tanulók térítési díjat (azaz az állami támogatás miatt alacsonyabb összeget) fizetnek, a hallgatói jogviszonyban lévő diákok és a felnőtt növendékek pedig tandíjat.

Általában június és február első hetében kell befizetni a félévre meghatározott összeget. Az összegekről honlapunkon a Tandíjak, térítési díjak menüpontban tájékozódhat, a pontos időpontról pedig – mivel azt a tankerület határozza meg minden félévben – a befizetési időszak közeledtével körlevelet küldünk, illetve hirdetményt teszünk közzé a honlapon.

A szociálisan rászoruló, a tartós beteg és a sajátos nevelési igényű tanulók fizetési könnyítést illetve mentességet kaphatnak a köznevelési törvény alapján a megfelelő igazolások bemutatása mellett. (A rendszeres gyermekvédelmi támogatást nem tudjuk elfogadni. További részletekről érdeklődjön a Titkárságon.)

Vendégtanulók

Ők azok a növendékek, akik a melléktárgyi óráikat (szolfézs, zenekar, kamarazene, zeneirodalom stb.) nálunk veszik igénybe de a főtárgyi órákra (hangszeres játék) egy másik zeneiskolába járnak, vagy fordítva. Ilyen esetekben a két zeneiskolának együttműködési szerződést kell kötnie, amit a növendéknek vagy szüleinek kell kezdeményeznie szeptember első két hetében az érintett iskolák titkárságán.

Saját hangszer, hangszerkölcsönzés

A zeneiskolában tanuló gyermekek részére tudunk biztosítani hangszereket, de vannak olyan „divatos” hangszerek, amire várólista alapján kerülnek be a növendékek. Ha a szülő tudja biztosítani gyermeke részére a saját hangszert, azt kérjük jelezze a felvételinél.

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítványa köszönettel fogadja hozzájárulásukat, amit gyermekeik képzésére (többek közt a zeneiskolai hangszerek beszerzésére és karbantartására) fordítunk. Alapítványunk adatait itt találja.

Korrepetíció  – órák zongorakísérettel

A zongora tanszak kivételével minden más hangszeresnek járnak olyan órák, melyeken zongorakísérettel játszhat, próbálhat. Ezeket az alkalmakat a rendes tanrendbe építjük be, tehát a hangszeres órák egy részén zongorakísérő is jelen van. Ezt nevezzük korrepetíciónak. A korrepetíciók időbeosztását az iskolabelső szabályai alapján osztjuk be, az államilag szabályozott időkeret figyelembe vételével.

Klasszikus zenei, népzenei és jazz-oktatás Újpest szívében: 1042 Budapest, István út 17-19.